Trastorns del Neurodesenvolupament

Unitat d'Avaluació,
Diagnòstic i Intervenció

Diversitat funcional, TEA
i Necessitats complexes de la comunicació

Què és la diversitat funcional?

Quan parlem de diversitat funcional, ens referim a les persones que presenten diferents capacitats en l’àmbit físic, intel•lectual, sensorial i/o per trastorn mental.

Totes les persones funcionem de forma diferent i necessitem l’entorn per a poder desenvolupar-nos, per això, des d’aquesta unitat volem potenciar la qualitat de vida i la inclusió a la comunitat dels infants amb diversitat funcional.

Slide Quines intervencions oferim? L’objectiu és acompanyar i assessorar a la família i a l’escola per a la promoció de l’autonomia i de la inclusió social.

Els objectius de les intervencions seran individualitzats: tenint en compte les característiques de l’infant i del seu entorn.
Què son les Necessitats Complexes de la Comunicació (NCC)? És un trastorn del neurodesenvolupament que es caracteritza per dificultats en la comunicació, la interacció social, la conducta repetitiva i/o d’interessos restringits.

Els infants amb TEA poden tenir una intel·ligència molt variable, que va des d’infants amb discapacitat intel·lectual a infants amb altes capacitats.
Què és el Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA)? Sabent que el llenguatge és una eina essencial per al desenvolupament social, des de la unitat oferim atenció individualitzada amb la finalitat de que tots els infants, ja siguin verbals, mínimament verbals o no verbals, puguin potenciar al màxim les seves capacitats comunicatives. Àmbits
d'intervenció
Parla Ajudem a organitzar, planificar i seqüenciar els elements fonètics i fonològics de la parla a partir del mètode PROMPT Llenguatge Treballem el llenguatge expressiu, el comprensiu i la pragmàtica amb la finalitat d’augmentar el vocabulari, millorar la gramàtica, el discurs i les habilitats socials. Comunicació Augmentativa i/o alternativa. Realitzem intervencions a partir de Sistemes Augmentatius i/o Alternatius de Comunicació (SAAC) com el sistema per intercanvi d’imatges (PECS), els plafons comunicatius o l’ús de dispositius electrònics.
Promoció de la qualitat de vida Promoció del llenguatge i de la comunicació Promoció de les capacitats
d’aprenentatges
Tenint en compte la diversitat, des de la unitat tenim com a objectiu potenciar les capacitats d’aprenentatge segon el perfil sensorial, cognitiu i social de cada infant a partir de les intervencions i dels recursos més idonis per a cada cas.

Com per exemple a partir del mètode TEACH, dels suports visual, dels sistemes d’autoregulació, entre d’altres.
Promoció del llenguatge
i de la comunicació
Ens referim a les necessitats que presenten lespersones amb diversitat funcional amb dificultats de la comunicació i/o amb habilitats limitades de comprensió però capaces de beneficiar-se d’altres mitjans de comunicació no verbals com els Sistemes Alternatius i/o Augmentatius de la Comunicació (SAAC). Què són
els SAAC?
Els SAAC són formes d'expressió diferents del llenguatge parlat que tenen com a objectiu augmentar el nivell d'expressió (augmentatiu) i/o compensar (alternatiu) les dificultats de comunicació que presenten algunes persones en aquesta àrea.

Aquests sistemes s’haurien d'introduir a edats primerenques tan aviat com s'observen dificultats en el desenvolupament del llenguatge oral, ja que son sistemes complementaris a la rehabilitació del llenguatge oral que no interfereixen en el desenvolupament o la recuperació de la parla.
Quines persones son candidates a un SAAC? Els SAAC no entenen d'edats ni de patologies, son útils per a qualsevol persona que necessiti un suport per a la comunicació.

A Trivium,

Quin és el procediment de la intervenció?

La durada i la freqüència de les intervencions depenen de les característiques de l’infant i de la seva família.

Sessions de

45 min.

90 min.

Depenent dels objectius de la d’intervenció i de l’evolució de l’infant.

Cada trimestre

Es realitzen sessions de coordinació i assessorament amb l’escola i amb la família per tal d’establir objectius comuns i facilitar la generalització dels aprenentatges a l’entorn habitual de l’infant.


    Consento el tractament de les meves dades. GABINET TRIVIUM, S.L. tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra . Política de Privacitat i Avís Legal

    X