Trastorns del Neurodesenvolupament

El desenvolupament cognitiu és el procés pel qual un nen aprèn a conèixer l’entorn i com això afecta el seu cervell i les connexions neuronals que s’hi estableixen.

Aquest desenvolupament permet tractar amb conceptes com el de nombre, espai, llenguatge, autoconsciència, relació d’idees i percepció de l’altre.

Trastorns de la Comunicació i el Llenguatge

 –  Trastorn del Llenguatge (TEL)

 –  Trastorn de la Comunicació Social

 –  Trastorn de l’Espectre Autista

Trastorn per dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH)

Temps Cognitiu Lent

Trastorn Específic de l’Aprenentatge

 –  Dislèxia

 –  Discalcúlia

 –  Disortografia

 –  Disgrafia

Trastorn de la Coordinació Motriu

 –  Trastorn del desenvolupament de la coordinació

Alteracions cognitives secundàries al dany cerebral

Altres trastorns del neurodesenvolupament no especificats

X