Institut de Neurociència Cognitiva Aplicada a l'Aprenentatge

Trivium és un centre de logopèdia, psicologia i psicopedagogia especialitzat en cognició, llenguatge, aprenentatge i conducta amb més de vint anys d’experiència.

El nostre mètode es basa en conèixer com aprèn el cervell i quins són els mecanismes i processos implicats en la integració d’informació que prové de diferents fonts sensorials.

Busquem que el procés d’aprenentatge sigui més efectiu i significatiu per a la persona.

Avaluació, Diagnòstic i Intervenció

Partim d’una visió innovadora i rigorosa en la detecció de les habilitats i carències o dificultats cognitives, de llenguatge i de conducta, relacionades amb l’aprenentatge.

Gràcies al coneixement exhaustiu de com aprèn cada persona, podem donar suport i orientar-la per aconseguir més rendiment, autonomia personal, autoestima, seguretat i motivació per aprendre.

Trastorns del Neurodesenvolupament

El desenvolupament cognitiu és el procés pel qual un nen aprèn a conèixer l’entorn i com això afecta el seu cervell i les connexions neuronals que s’hi estableixen. Aquest desenvolupament permet tractar amb conceptes com el de nombre, espai, llenguatge, autoconsciència, relació d’idees i percepció de l’altre.

Dificultats d'Aprenentatge

Estudiants sense un Trastorn Específic d’Aprenentatge que necessiten recursos metodològics i Estratègies d’Aprenentatge en el seu procés d’aprenentatge. Intervenció en dificultats de llenguatge i matemàtiques per a estudiants sense un trastorn de l’aprenentatge.

Atenció a l'estat Emocional i Relacional

 L’abordatge d’una simptomatologia individual pot necessitar en molts casos d’una intervenció a nivell emocional. Famílies que necessiten trobar un espai relacional per resoldre una crisi puntual dins del sistema familiar, propi del propi cicle vital de la família.

Trastorns de la Comunicació i el Llenguatge

 –  Trastorn del Llenguatge (TEL)

 –  Trastorn de la Comunicació Social

 –  Trastorn de l’Espectre Autista

Trastorn per dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH)

Temps Cognitiu Lent

Trastorn Específic de l’Aprenentatge

 –  Dislèxia

 –  Discalcúlia

 –  Disortografia

 –  Disgrafia

Trastorn de la Coordinació Motriu

 –  Trastorn del desenvolupament de la coordinació

Alteracions cognitives secundàries al dany cerebral

Altres trastorns del neurodesenvolupament no especificats

Dificultats en la competència matemàtica

Dificultats en la comprensió lectora

Dificultats en l’expressió escrita

Dificultats d’Atenció

Estudiants amb poca motivació

Problemes de conducta

Habilitats emocionals

Habilitats socials

Problemes de relació dins l’aula

 –  Entre iguals

 –  Amb el professorat

Problemes de relació dins la família

 –  Amb els germans

 –  Amb els pares

Ruptura familiar o divorci

Nivell emocional alt expressat per la família

Obsessions

Depressió

Unitats Especialitzades

Psicologia i Neuropsicologia

–  Psicoteràpia individual

–  Teràpia Familiar Sistèmica 

Pedagogia i Psicopedagogia

–  Estratègies d’Aprenentatge

–  Reforç escolar

–  Orientació escolar i professional

Orientació i Acompanyament

–  Formació 

–  Espai Famílies 

–  Supervisió de professionals

Atenció
Postadoptiva

Logopèdia

–  Comunicació, Llenguatge i Parla

–  Teràpia Miofuncional

–  Veu

Neuropediatria

–  Valoració i seguiment mèdic

–  Síndromes malformatives

–  Accidents i traumatismes cerebrals

UETAC

–  Unitat especialitzada en Trastorns Adquirits de la Comunicació 

X