Investigació i Recerca

L’estudi dels problemes d’aprenentatge és relativament nou i una realitat en la nostra societat, i hi intervenen disciplines com la logopèdia, la psicologia i la pedagogia. Hem de tenir clar que estem davant una perspectiva amb disciplines que son a cavall entre les ciències de la salut i les ciències socials. Aquesta realitat ens planteja que les intervencions en les dificultats d’aprenentatge es poden articular de manera subjectiva, neurofuncional i cognitiva, la qual cosa determina la possibilitat d’intercanvis amb diferents objectes del coneixement.

Des de Trivium proposem una Pràctica Basada en l’Evidència i volem que la Recerca sigui un aspecte important.

Línies de recerca actuals

L'impacte de la dislèxia en l'edat adulta

Estudi sobre l’impacte de la dislèxia en l’edat adulta.

Pòster presentat al Congrés d’AELDA-IF 2018 Granada

Pràctica basada en l'evidència

Contrastar les nostres intervencions a favor de l’efectivitat oferta als nostres estudiants per maximitzar els beneficis i mostrar la rigorositat de les intervencions del nostre equip professional

Aprenentatge i adopció

Sala, M. Ivern,I. (2014). Llenguatge i aprenentatge en els infants procedents de l’adopció internacional. Inf@ncia. Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Dep. Benestar Social i Família (Generalitat de Catalunya).

IVERN, I. GRUP DE RECERCA: Discapacitat i Qualitat de Vida: aspectes educatius – DISQUAVI – (línia de recerca “llenguatge i cognició”). Universitat Ramon Llull.

SALA, M. & IVERN, I. GRUP DE RECERCA: Dificultats d’aprenentatge i de llenguatge en infants que provenen de l’adopció internacional. Trivium.

Docència i col·laboració amb universitats

La vinculació amb la universitat implica donar suport a la investigació. A través d’activitats de recerca, tenim l’oportunitat de desenvolupar el pensament crític i de discriminar les metodologies amb una base rigorosa d’aquelles que no la tenen. Aquesta àrea contribueix a augmentar la nostra competitivitat externa i millorar la pràctica professional.

Detectem possibles alteracions en el desenvolupament cognitiu i lingüístic d’infants adoptats i les conseqüències que comporten en els aprenentatges, i estudiem els factors personals i socioambientals que poden haver provocat aquestes dificultats tan presents en nens que han patit privacions inicials.

Equip de Recerca i Investigació

Mireia Sala

Psicopedagoga i Logopeda


Especialitzada en trastorns de llenguatge i aprenentatge. Codirectora de Trivium, responsable del Departament Infantil. Degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya. Professora de Trastorns del Llenguatge Escrit al Grau de Logopèdia de la FPCEE Blanquerna-Universitat Ramon Llull.
Coordinadora dels protocols d’actuació i intervenció de la dislèxia en l’àmbit educatiu realitzat pel Col·legi de Logopedes de Catalunya i publicat pel Departament d’Ensenyament.
Participa com a ponent en congressos, jornades, seminaris i conferències.

Carme Huguet

Mestra i Logopeda


Especialitzada en trastorns de llenguatge i aprenentatge. Codirectora de Trivium. Responsable del Departament d’Adolescents i Joves de Trivium.
Col·laboradora en la realització dels protocols d’actuació i intervenció de la dislèxia en l’àmbit educatiu realitzat pel Col·legi de Logopedes de Catalunya i publicat pel Departament d’Ensenyament.
Ha estat coordinadora de Primària i tutora de l’Aula Especial del I.E. Costa i Llobera durant 20 anys. Ha col·laborat en diferents projectes per a joves. Ha participat com a ponent en cursos, seminaris i conferències. Ha publicat articles, llibres i guies per a professors i alumnes.minaris i conferències.

Ignasi Ivern

Dr. en Psicologia i Logopeda


Professor de Comunicació i Cognició i d’Avaluació Psicològica al Grau de Psicologia de la FPCEE Blanquerna-Universitat Ramon Llull. La seva docència se centra en el llenguatge i la cognició en un sentit ampli que abasta des de l’etologia a la psicologia cognitiva i des de la normalitat a la patologia. La seva recerca està relacionada amb l’estudi de la comunicació animal i humana, i amb l’adquisició del llenguatge i el desenvolupament cognitiu. En l’actualitat investiga sobre el llenguatge i la cognició en postadopció internacional.
Des de 1992 és professor de la Universitat Ramon Llull i assessor del centre Trivium, del qual n’és membre fundador. Va ser Cap d’Estudis de la Diplomatura de Logopèdia de la FPCEE Blanquerna-URL en el període 1995-2000 i Vicedegà Acadèmic del 2000 al 2010. Actualment és membre del Grup de Recerca “Discapacitat i Qualitat de Vida: aspectes educatius –DISQUAVI-“, línia de recerca “llenguatge i cognició

Eugènia Russi

Dra. en Medicina i Cirugia. Neuropediatra


Neuropediatra al
Servei de Neuropediatria de l’Hospital Sant Joan de Déu, Secció de Neuropsicologia i al
Servei de Neuropediatria. Centre Trivium
Actualment exerceix l’activitat docent al Màster de Neuropediatria a la Universitat de Barcelona, col.labora amb l’Institut Superior d’Estudis Psicològics.
Ha participat com a ponent en congressos i jornades científiques. Ha publicat nombrosos treballs científics amb menció especial per a dos d’ells. Autora de llibres de Neuropediatria.
X