Programa de formació permanent del professorat

Entenem el professorat com a peça clau en el sistema educatiu

Volem garantir la implementació de noves pràctiques educatives que responguin a les necessitats presents.

Objectius

Adaptar la pràctica educativa a perfils concrets de l'alumnat.

Transmetre i traduir a la pràctica el coneixement.

Proposar mètodes efectius basats en evidència.

Generar un impacte positiu en els resultats acadèmics i en el desenvolupament de l'alumnat.

Complementar i actualitzar la formació inicial dels cossos docents.

Enfortir les competències docents.

Adaptar la pràctica educativa a les noves necessitats socials.

Característiques

Basat em teories pedagògiques sòlides i validades empíricament

Coherència entre el contingut de la formació i el context

Implicació de l'equip directiu

Complementar i actualitzar la formació inicial dels cossos docents.

Components i formats

Guiatge pedagògic

Continuïtat en el seguiment que permet consolidar la pràctica

Donar espais al personal docent espais per reflexionar sobre la seva pròpia pràctica docent

Acompanyament individual.

Feedback immediat o en diferit per part d'algun/a expert/a

Generar oportunitats d'aprenentatge basats en l'acció

Seminaris i tallers

Avaluar l'impacte

Etapes
Educatives

Infantil

Primària

Secundària

Durada

Variable segons les necessitats de cada centre

Formadors

Amb activitat en recercai innovació educativa

Experts per la seva formació i pràctica professional

Des de l’Associació Institut Trivium Formació organitzem diferents actes sobre temes d’actualitat amb la finalitat d’aportar reflexió i innovació a la nostra pràctica professional. A part de la necessitat de formació permanent, ens interessa donar resposta als reptes que els canvis socials provoquen en l’entorn escolar.

X