Formació per a docents

Formació acreditada pel Departament d'Educació

15 hores (12 hores presencials  + 3h online)

Formació acreditada pel Departament d'Educació

15 hores (12 hores presencials  + 3h online)

Formació acreditada pel Departament d'Educació

15 hores (12 hores presencials  + 3h online)

Des de l’Associació Institut Trivium Formació organitzem diferents actes sobre temes d’actualitat amb la finalitat d’aportar reflexió i innovació a la nostra pràctica professional. A part de la necessitat de formació permanent, ens interessa donar resposta als reptes que els canvis socials provoquen en l’entorn escolar.

X