Espai de Formació

Des de l’Associació Institut Trivium Formació organitzem diferents actes sobre temes d’actualitat amb la finalitat d’aportar reflexió i innovació a la nostra pràctica professional. A part de la necessitat de formació permanent, ens interessa donar resposta als reptes que els canvis socials provoquen en l’entorn escolar.

FORMACIÓ PER A DOCENTS

Proporcionar eines, recursos als docents.

Contribuir a la millora de les pràctiques educatives

Dissenyar i realitzar suports i personalitzar aprenentatges

TALLERS PER A PARES

Proporcionar eines, recursos als pares en aquells aspectes que els preocupen.

Acompanyament familiar.

Ampliar coneixements sobre els trastorns del neurodesenvolupament.

MÒDULS FORMATIUS PER ENTITATS

Trastorns de l’aprenentatge

Trastorns de llenguatge

Adopció i acolliment

Les relacions dins l’aula i amb la família

WORKSHOPS I FORMACIONS A MIDA

Ens adaptem les nostres propostes a les necessitats reals de l’aula de cada centre o institució.

Disseny, creació i implementació de mesures i suports.

Pròximes formacions

juny, 2024

Sense esdeveniments

juliol, 2024

Sense esdeveniments

agost, 2024

Sense esdeveniments

setembre, 2024

Sense esdeveniments

Tallers per a pares

Prevenció de les addiccions a les noves tecnologies (Cicle superior Primària i Secundària).

Com intervenir a casa en els problemes de conducta.

Com ajudar els fills amb baixa competència social

Com ajudar els fills a millorar les competències personals: autoestima, autocontrol, seguretat, disciplina, responsabilitat.

Estratègies psicoeducatives en els nens amb TDAH

Com jugar, explicar contes i aprofitar moments de la vida quotidiana per millorar la competència comunicativa i lingüística dels fills.

Aprendre a estimular el llenguatge oral en nens amb Trastorn Específic de Llenguatge (TEL).

Mòduls formatius per entitats

 • Trastorns de l’aprenentatge
 • Trastorns de llenguatge
 • Adopció i acolliment
 • Les relacions dins l’aula i amb la família
Xerrades a les AMPA

Associacions de mares i pares d’alumnes.

 • Les claus de l’èxit escolar
 • Actituds que han de tenir els pares davant els deures escolars dels seus fills
 • La corresponsabilitat dels pares en l’educació dels seus fills.
 • La importància de col·laborar com a pares en el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Com es poden potenciar des de casa les habilitats queque requeriran les professions del futur.
 • Consells pràctics per afrontar amb èxit el seguiment escolar.

Workshops i formacions a mida

 • Com potenciar les habilitats dels nostres fills
 • Les habilitats del futur.
 • Com ajudar ens nostres fills en els estudis.
 • Com fer l’acompanyament escolar a casa.
 • Com millorar la motivació.
 • Com podem promoure la concentració a l’hora de fer els deures
 • Les relacions entre pares i fills a l’adolescència.
 • L’adqusició d’hàbits.
 • Noves addiccions dels adolescents: internet, mòbil, videojocs.
 • Els límits i l’autoritat.

Històric d'Activitats

Trivium, des del seu origen el 1992, organitza i col·labora en activitats de formació i actualització dirigides tant a famílies com a professionals. Al llarg d’aquests anys moltes persones i institucions han confiat en nosaltres i ens han animat a continuar impulsant aquesta tasca.

 

A partir del 2018 hem iniciat una nova etapa amb la creació de l’Associació Institut Trivium Formació  amb la missió de crear oportunitats d’èxit a tots els nens, les nenes i joves que presenten dishabilitats i als professionals que els atenen. Oferir suport i formació a les seves famílies i formació permanent al professorat no universitari, tant en l’àmbit del diagnòstic com de la intervenció.

A continuació es mostra una síntesi d’algunes de les activitats més destacades dels últims anys:

2019 - Metodologia i organització d’una aula inclusiva

Formació Acreditada pel Departament d’Educació.

Associació Institut Trivium Formació

2019 - Discalcúlia i dificultats de competència matemàtica: identificació i intervenció

Formació Acreditada pel Departament d’Educació.

Associació Institut Trivium Formació

2019 – Intervenció en l’alta capacitat intel·lectual. Identificació i estratègies metodològiques generals

Formació Acreditada pel Departament d’Educació.

Associació Institut Trivium Formació

2019 – Converses amb un expert

Com ajudar a progressar a l’infant amb trastorn de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF)

Associació Institut Trivium Formació

2019 - Discalcúlia i dificultats de competència matemàtica: identificació i intervenció

Formació Acreditada pel Departament d’Educació.

Associació Institut Trivium Formació

2019 - Converses amb un expert

Quan el TDAH entra a casa

Associació Institut Trivium Formació

2019 – Converses amb un expert

Quan la Dislèxia entra a casa

Associació Institut Trivium Formació

2018 – Dificultats de Llenguatge i Aprenentatge en el marc de l'Escola Inclusiva

Formació Acreditada pel Departament d’Educació.

Associació Institut Trivium Formació

2018 - Congrés AELFA - IF Granada

Presentació del pòster sobre l’estudi “Impacte de la dislèxia en l’edat adulta”

2015 - 4rt Congrés del Col·egi de Logopedes

Mireia Sala Torrent, Degana del Col•legi de Logopedes de Catalunya.

2013 – I Jornada de Dislèxia Penedès - Institut Trivium

Jornada d’actualització i sensibilització entorn a l’aprenentatge del llenguatge oral i escrit i les seves dificultats.

2013 – Curs Col·legi de Logopedes de Catalunya

Curs sobre l’avaluació psicològica i logopèdica.

2012 - Institut Català de l'Adopció

Conferència: “Els reptes de l’aprenentatge en els infants adoptats”

2012 - Escola Nausica - Barcelona

Curs per a mestres sobre trastorns d’aprenentatge i del desenvolupament.

2012 - Escoles Peter Pan Reyna Elisanda i Lys

Curs per a mestres sobre l’aprenentatge de les matemàtiques, el llenguatge oral i escrit, i els trastorns d’aprenentatge

2012 - Associació ADDIF

Xerrada per a mestres i educadors: “Dificultats d’aprenentatge i adopció”

2012 - Associació ADDIF

Curs de formació en la postadopció per a pares de nens que cursen Educació Primària.
Curs de formació en la postadopció per a pares de nens que cursen Educació Secundària.

2012 - I Jornada Dislèxia Maresme - Maresme Dislèxia - Associació catalana de la Dislèxia

Conferència: “Reflexions entorn de la dislèxia”

2012 - Fundació Ires

Conferència: “L’arribada d’un infant adoptat a l’escola” en la Jornada sobre l’Adopció d’Infants amb Necessitats Especials.

2011 - 5è Congrés Internaconal d'AFIN

Participació en l’organització de: “La tríada en la adopción, el acogimiento y la reproducción asistida: el lugar de la familia de origen”

2011 - XXII Assamblea semestral de CORA - ASFARU

Conferència: “Els problemes d’aprenentatge en nens adoptats”

2011 - 3r Congrés del Col·legi de Logopedes de Catalunya

Realització del taller sobre dislèxia.

2011 - III Jornada de l'Adopció a Catalunya - Institut Català de l'Adopció

Conferència: “Les dificultats d’aprenentatge i llenguatge en els infants adoptats”

2011 - Curs de formació de CREDA i EAP de Catalunya sobre Trastorns d'Aprenentatge organitzat pel Departament d'Ensenyament

Formació en l’ús del protocol de dislèxia per a centres educatius (PRODISCAT) i en l’avaluació i intervenció en el trastorn específic de llenguatge.

X