Teràpia Familiar

Espai
Famílies.

Acompanyament i intervenció familiar

Què és l'Espai Famílies?

És un espai de Teràpia Familiar Socioeducativa on adaptem l‘actuació de la teràpia familiar sistèmica als contextos socials i educatius. Acompanyem a les famílies a la cerca de solucions per superar les seves dificultats. Veiem a la familia com a experta i generadora de solucions.

A qui va dirigit?

A famílies que necessiten trobar un espai relacional on
resoldre una crisi puntual que afecta al sistema familiar.

En quines situacions podem treballar?

  Relacions familiars conflictives

  Dificultats de comunicació entre membres de la família.

  Problemes de relació dins l’aula

  Conductes desafiants.

  Suport a membres de la família que passen per un procés de separació o divorci.

  Dificultats relacionades amb l‘adaptació a noves circumstàncies familiars: embaràs, dificultats escolars, adolescència… 

Com
treballem?

Fem blocs de 6 sessions d‘una hora de durada cadascuna on es realitza un treball per objectius, pactats conjuntament entre la família i el terapèuta.
La periodicitat de les sessions tant pot ser setmanal com quinzenal, però la durada i la intensitat de les mateixes dependrà de la complexitat del treball a realitzar.
Hi ha la possibilitat de fer les sessions amb un terapèuta o en coteràpia.

Qui ha d’assistir a les sessions?

A les sessions hi poden assistir les persones significatives per a la família. Per tant, pot assistir-hi tota la família, el sistema conjugal, els fills, un membre de la família de forma indiviual… dependrà tant de les necessitats de la família en aquell moment com de la proposta del terapeuta.

Marc
teòric

Partim de la Teràpia Familiar Socioeducativa, amb una
perspectiva d‘enfoc constructivista i construccionista
entenent la realitat social com una combinació dels
condicionaments biològics, històrics i culturals dels individus on es negocia i renegocia la interacció humana.
Utilitzem tècniques de diferents corrents de la teràpia
familiar, com la Teràpia Breu Centrada en les Solucions
-Solution-Focused Brief Therapy (SFBT)-. Model d’alta
rellevància per les moltes aplicacions que té en diversos àmbits, fins i tot allunyats del context terapèutic. Ens basem en la Pràctica Basada en l’Evidència.

La família com a experta i generadora de solucions

Activitats recents

Presentació del taller:

  • Intervenció sistèmica en context escolar. Fish bowl d’entrevistes de pares, amb el tutor, l’especialista i el menor en context escolar.

Edgar Gonzàlez, Neus Abrines

Relates 2019. Juny 2019

Presentació del cas:

  • Intervenció sistèmica i multidisciplinar per desbloquejar un cas en context assitencial privat.

Edgar Gonzàlez, Neus Abrines

Jornada Societat Catalana de Teràpia Familiar. Juny 2018


    Consento el tractament de les meves dades. GABINET TRIVIUM, S.L. tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre les seves consultes, dubtes o reclamacions. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com l’informem a la nostra . Política de Privacitat i Avís Legal

    X