Equip de professionals

un gran sentiment d'equip

Trivium està format per un equip ampli de professionals que fonamenta la seva actuació en el treball cooperatiu per enriquir el nostre projecte. Aquest equip el componen professionals en l’àmbit de la psicologia, psicopedagogia, neuropsicologia, magisteri i logopèdia.

Mireia Sala

Psicopedagoga i Logopeda


Ignasi Ivern

Dr. en Psicologia i Logopeda


Carme Huguet

Mestra i Logopeda


Mireia Sala

Psicopedagoga i Logopeda


Responsable del Departament Infantil de tots els centres

Carme Huguet

Mestra i Logopeda


Responsable del Departament de Joves i Adolescents de tots els centres

Mateo Gonzàlez

Logopeda


Gerent

Marta Rosell

Psicòloga


Coordinadora del Centre Trivium de Sant Gervasi

Carme Huguet

Mestra i Logopeda


Mireia Sala

Psicopedagoga i Logopeda


Ignasi Ivern

Dr. en Psicologia i Logopeda


Mateo Gonzàlez

Logopeda


Marta Rosell

Psicòloga


Elena Sànchez

Logopeda


Alicia Garcia

Psicòloga


Margarita Pisa

Docent


Alicia Grunig

Logopeda


Ana Sanguinetti

Neuropsicòloga infanto-juvenil


Mireia S. Casal

Psicòloga


Ana Michelena

Psicòloga i Terapeuta Familiar


Miquel Palau

Logopeda


Arnau Ivern

Docent


Luis de la Iglesia

Docent


Clàudia Roures

Logopeda i psicòloga


Olga Aragonés

Psicòloga


Cristina Ruiz

Logopeda


Mercè Coll

Administració


X