Congressos, jornades, taules rodones, conferències i xerrades:

Des de Trivium organitzem diferents actes sobre temes d’actualitat amb la finalitat d’aportar reflexió i innovació a la nostra pràctica professional. A part de la necessitat de formació permanent, ens interessa donar resposta als reptes que els canvis socials provoquen en l’entorn escolar.

Docència i col·laboracions amb universitats:

Tenint en compte les necessitats actuals i futures de la nostra societat, cada vegada es fa més imprescindible la col·laboració entre la universitat i els centres especialitzats. Per aquest motiu, Trivium forma part del pràcticum de la Universitat Ramon Llull.

Paral·lelament, alguns dels membres exercim un rol de formadors a partir d’una tasca docent proactiva a la universitat que ens permet un intercanvi professional i un reciclatge constant. Aquesta obertura al saber ens permet desenvolupar programes i activitats d’actualitat i construir una identitat professional de qualitat.

Recerca:

La vinculació amb la universitat implica donar suport a la investigació. A través d’activitats de recerca, tenim l’oportunitat de desenvolupar el pensament crític i de discriminar les metodologies amb una base rigorosa d’aquelles que no la tenen. Aquesta àrea contribueix a augmentar la nostra competitivitat externa i millorar la pràctica professional.

Les línies de recerca actuals se centren en:

• La dislèxia en edat adulta.
• Les dificultats cognitives, lingüístiques i d’aprenentatge en els nens adoptats.

Detectem possibles alteracions en el desenvolupament cognitiu i lingüístic d’infants adoptats i les conseqüències que comporten en els aprenentatges, i estudiem els factors personals i socioambientals que poden haver provocat aquestes dificultats tan presents en nens que han patit privacions inicials.

Equip de recerca i investigacióRecercaPublicacions

Mireia Sala

Carme Huguet

Ignasi Ivern

Eugenia Russi

Clàudia Roca

Anna Bayo

Marta Reinoso

Edgar Gonzàlez

IVERN, I. GRUP DE RECERCA: Discapacitat i Qualitat de Vida: aspectes educatius – DISQUAVI – (línia de recerca “llenguatge i cognició”). Universitat Ramon Llull.

SALA, M. & IVERN, I. GRUP DE RECERCA: Dificultats d’aprenentatge i de llenguatge en infants que provenen de l’adopció internacional. Trivium.

SALA, M. & IVERN, I. (2014). Llenguatge i aprenentatge en els infants procedents de l’adopció internacional. Inf@ncia. Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Dep. Benestar Social i Família (Generalitat de Catalunya).

SALA, M. & IVERN, I. (2014). El desarrollo del lenguaje de los niños adoptados internacionalmente y su repercusión en el aprendizaje. A R. M. Fernández (Ed.) Neuropsicología del abandono y el maltrato infantil. Sevilla: Hilo Rojo.

GINÉ C. & IVERN, I. (2013). El pes de les etiquetes Butlletí Blanquerna, 174.

IVERN, I. & PERINAT A. (2013). La emergencia y evolución del metalenguaje en la infancia. Infancia y Aprendizaje, 36 (2), 163-180.

IVERN, I. (Ed.) (2013). Llenguatge i Comunicació. Aloma, 28, 7-190.

IVERN, I. & PERINAT A. (2011). Els orígens del llenguatge en l’evolució humana..  Aloma, 28, 13-40.

SALA, M. (2011). Problemas de lenguaje en niños adoptados. Cuadernos de Pedagogía, 412, 66-68.

SALA, M. I HUGHET, C et al. (2011). Prodiscat. Protocol de detecció i actuació en la dislèxia. Àmbit educatiu. (Coordinació de l’equip del Col·legi de Logopedes de Catalunya). Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

IVERN, I. (Ed.) (2011). Monogràfic. Llenguatge i Comunicació. Aloma, 28, 7-190.

IVERN, I. & PERINAT A. . (2011). Els orígens del llenguatge en l’evolució humana. Aloma, 28, 13-40.

IVERN, I. & ALIAGA A. (2011). Tema del mes: Logopedia. Cuadernos de Pedagogía, 412, 48-78.

IVERN, I. (2011). El logopeda, un especialista en comunicación. Cuadernos de Pedagogía, 412, 50-53.

IVERN, I. (2011). ’Pensem perquè existim’, el mestratge d’Antonio Damasio. La Revista de Blanquerna, 24, 33-35.

IVERN, I. (2010). Elogi dels mèrits del Dr. Antonio Damasio. A Giménez-Salinas, E. (Ed.) Acte d’investidura de Doctor Honoris Causa al Dr. Octavi Fullat i al Dr. Antonio Damasio. Barcelona: URL.

IVERN, I. (2009). El Joc en el desenvolupament infantil. Aloma, 25, 179-189.

IVERN, I. (2008). El sentit de l’humor en els infants, una breu aproximació des de la psicologia cognitiva. Aloma, 22, 183-193.

IVERN, I. (Ed.) (2005) Monogràfic. Logopèdia: diversitat de reptes. Aloma, 17, 13-188.

IVERN, I. (2005) Automatisme i control en el llenguatge. Aloma, 17, 43-58.

IVERN, I. (2001) La ciència, entre la humanitat i la divinitat. Butlletí de Blanquerna, 57.

IVERN, I. (1998) Quan les paraules fugen del diccionari. Algunes anotacions sobre la comunicació humana. Aloma, 3, 63-70.

IVERN, I. & CASANOVA, C.(1998) Preludi a la construcció d’un model d’intervenció logopèdica. A III Jornadas Internacionales de Logopedia : La Intervención en patologías del lenguaje y del habla. Barcelona: ISEP.

IVERN, I. (1997) Homenatge a Jordi Perelló. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, vol. XVII, nº 2, 150-151.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

CERRAR
error: Content is protected !!