REEL_HOME_20_anys

Com treballem

L’èxit augmenta la motivació, sobretot si l’alumne atribueix els resultats al seu esforç. Per això, des del principi de la intervenció, treballem per crear una sensació d’èxit que es fonamenta en l’equilibri entre el repte i el nivell de dificultat.

Comencem per tasques fàcils, que provoquen una sensació de domini i comprensió dels continguts i, progressivament, introduïm nivells més complicats, sense arribar mai a proposar tasques que resultin angoixants. Les activitats més adequades són les que l’alumne percep amb un nivell mig de dificultat, que el vinculen amb allò que està aprenent i li provoquen un estat de benestar, fruit del seu treball.

Partim d’una metodologia activa centrada en la descoberta i la participació. Proposem activitats molt atractives que desperten la curiositat i utilitzem materials didàctics variats, intuïtius, originals i manipulables. Fem servir, amb precaució, suports informàtics i audiovisuals pel seu potencial motivador i educatiu. Una eina imprescindible és també l’activitat lúdica, que contribueix a fer el treball de reeducació més creatiu i productiu.

Creem una clima de confiança entre el nen i el professional i ens basem en el treball cooperatiu en petits grups. Utilitzem el grup per normalitzar al màxim el procés terapèutic, pel valor que té en l’actualitat el treball en equip i perquè, la competició, ben entesa, es converteix en una font de motivació.

Introduïm tasques noves a cada sessió evitant activitats repetitives, fomentem el treball lliure i autònom per augmentar l’autoestima i aprofitem els interessos naturals de cada persona.

Utilitzem incentius positius de lloança, el sentit de l’humor i sobretot la paciència i la constància.

Ajudem tant la persona individual com el seu entorn.

Donem importància a:

TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB L’ESCOLA

Donem un gran valor a la relació amb l’escola. Compartim informació i cerquem la complicitat per generalitzar millor els continguts assolits. Ens agrada que els mestres participin de la nostra intervenció i realitzem un seguiment exhaustiu a través de contactes telefònics i visites presencials.

COL·LABORAR AMB LA FAMÍLIA

La nostra capacitat per comunicar-nos amb les famílies genera la confiança necessària per oferir el millor assessorament personalitzat sobre el progrés de cada alumne i optimitzar els resultats.

PLANTEJAR SESSIONS GRUPALS O INDIVIDUALS SEGONS LES NECESSITATS DE CADA PERSONA

Sempre que l’alumne ho requereixi es plantegen tasques dins una sessió individual, però amb l’objectiu de poder entrar a formar part d’una sessió col·lectiva (2 o 3 persones).

CREAR UN ESPAI DE CONFIANÇA

Oferim als nostres alumnes un ambient agradable, càlid i acollidor on sentir-se segurs i escoltats. Un espai idoni per fer créixer l’autoestima i la motivació.

POTENCIAR ELS PUNTS FORTS

Tenim una actitud positiva que ens permet focalitzar la mirada no només en els dèficits, sinó també en les habilitats, competències i capacitats amb què compta cada persona.Des d’aquesta perspectiva, identifiquem i tractem les disfuncions potenciant les aptituds.

LA PREVENCIÓ I DETECCIÓ PRIMERENCA

Detectem precoçment les dificultats per poder actuar de la forma més eficient i evitar que els problemes en el desenvolupament o en l’aprenentatge s’intensifiquin.

L’ENFOC GLOBALITZADOR I INTERDISCIPLINARI

Tenim una llarga experiència en el treball d’equip amb professionals de diferents disciplines: psicologia, neuropsicologia, psicopedagogia i logopèdia.

DESENVOLUPAMENT INTEGRAL

Treballem tenint en compte la persona en la seva totalitat i vetllant pel seu desenvolupament cognitiu, lingüístic, psicomotriu i socioafectiu.

LA INDIVIDUALITZACIÓ I PERSONALITZACIÓ

Ideem programes que s’adeqüen a la unicitat de cada persona, a les seves capacitats i al seu nivell evolutiu i maduratiu.

LA MOTIVACIÓ I L’APRENENTATGE SIGNIFICATIU

Busquem l’actitud activa i positiva de l’alumne per convertir-lo en protagonista del seu procés d’aprenentatge. Facilitem l’aprenentatge autònom a través d’activitats i experiències que connecten necessitats, interessos i motivacions.Els nostres principis metodològics estan impregnats de les aportacions psicològiques i pedagògiques de Piaget, Bruner, Ausubel, Ferverstein, Vigotski.

EL LLENGUATGE COM A EIX CENTRAL PER POTENCIAR L’ACTIVITAT MENTAL I INTEL·LECTUAL

Ens interessa la relació entre llenguatge i pensament.El llenguatge ens permet transmetre el nostre pensament, accedir a l’abstracció i la generalització més enllà de l’experiència del moment, i possibilita pensaments superiors.

L’ÚS DE PROGRAMES INFORMÀTICS I MITJANS TECNOLÒGICS AVANÇATS

Ens esforcem per preservar l’equilibri entre metodologies ja comprovades científicament i metodologies innovadores que sumen qualitat a la nostra intervenció.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

CERRAR
error: Content is protected !!